Новини

INSYS стартира проект „Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на млади хора в ИТ сектора в Германия и България”

Договорът бе подписан в офиса на компанията от заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и от управителя на INSYS Петко Георгиев Проектът цели създаване на подходяща среда за достъп до заетост на безработни младежи до 29 г. чрез трансфериране на социална иновация – трудов уеб портал. Инициативата ще даде реална възможност за получаване […]

Договорът бе подписан в офиса на компанията от заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и от управителя на INSYS Петко Георгиев

Проектът цели създаване на подходяща среда за достъп до заетост на безработни младежи до 29 г. чрез трансфериране на социална иновация – трудов уеб портал. Инициативата ще даде реална възможност за получаване на предложение за дистанционна работа в информационно-технологичния (ИТ) сектор в Германия, като специалистите ще работят и се развиват в Бургас за клиенти от Германия, Европа и света.

Петко Георгиев сподели: „От няколко години работим упорито и активно, за да можем да превърнем нашия град в привлекателно място за ИКТ бизнеса и да мотивираме знаещите и можещи хора да тръгнат по пътя на своята успешна кариера в една от най-перспективните и модерни професии – тази на информационните и комуникационни специалисти. Проектът ще допринесе за повишаване на атрактивността на Бургас и България като перспективен партньор на международния ИКТ бизнес“.

Заместник-министър Зорница Русинова бе впечатлена от работата на компанията и от сериозните бизнес цели, които си е поставила, и й пожела успех.

Проектът се финансира по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“