Категории

Уебсайт

Приключване

2016

Технологии

PHP, MySQL, JS

Клиент

Фискален съвет

Предизвикателство

Система за управление на съдържанието (CMS)

Решение

Програмиране и внедряване на система за управление на съдържанието. Системата осигурява динамичното функциониране, управлението на правата на достъп, публикуването и редактирането на информация и съдържание, както и поддръжка на публичната част на сайта. CMS системата значително улеснява работата в екип и предлага много възможности за делегиране на различни административни права и роли в процеса на създаване и редактиране на съдържанието.