Категории

Софтуер

Приключване

2017

Технологии

PHP, MySQL, JS

Клиент

Областна администрация Бургас

Предизвикателство

Дигитализация на архив от над 50000 държавни актове

Решение

Уеб базирана система, която съхранява, актуализира и извежда информацията с декларации и приложени документи. Всички видове документи, които постъпват в областната администрация вече могат да бъдат сканирани и автоматично да бъдат съхранени в уеб базиран електронен архив. Във всеки един момент лесно и бързо тези документи и актове могат да бъдат визуализирани и принтирани. Следващата стъпка е друга иновативна за администрациите услуга - електронно получаване на актове за държавна собственост.