Категории

Софтуер

Приключване

2018

Технологии

PHP, MySQL, JS

Клиент

Фирма за производство на плетени облекла

Предизвикателство

Оптимизиране и проследяване на управленски процеси

Решение

Интеграция на уеб базиран софтуер (INSYS CRM), който обединява в една система всички задачи, свързани с типизирането, организирането, извършването и анализирането на връзката с клиентите, потенциалните инвеститори, партньори и сътрудници. В своята функционалност INSYS CRM предоставя бърз и ясен поглед върху цялостната картинка на взаимодействието с клиентите.