Категории

Уебсайт

Приключване

2021

Технологии

PHP, MySQL, JS

Клиент

Община Бургас

Предизвикателство

Да се подобри екологичният статус на морските води в Бургаския залив и да се повиши обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

Решение

Уебсайтът предоставя на посетителите онлайн присъствие, което отговаря на динамичното развитие на съвременното общество. Модерния сайт предоставя на гражданите информация за проекта, възможности за активно включване от тяхна страна за подобряване качеството на околната среда, разнообразни инициативи и новини за всичко случващо се по време на изпълнението.

ВИЖ ПРОЕКТА