Категории

Софтуер

Приключване

2020

Технологии

PHP, MySQL, JS

Клиент

Дигитална агенция

Предизвикателство

Софтуер за цялостно управление на проекти и работа в екип

Решение

Уеб-базиран софтуер, който поддържа организирана цялата работа във фирмата - всички задачи, комуникация, членове на екипа и файлове на едно място. Продуктът предоставя изключително обслужване, подобрява комуникацията с клиентите на компанията и споделя напредъка в работата с тях в реално време. С него ръководството може да наблюдава всички активни проекти, да създаде перфектен работен график, както и да следи за неговото качествено изпълнение.