Обща информация

От 25 май 2018г. в сила влиза нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз през 2016г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, ИНСИС ООД, собственик на сайта https://www.insys.bg/ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, съгласно всички нормативни изисквания.

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование “ИНСИС” ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 200142197
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Фердинандова 60, ет. 3
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас,  ПК 8000, бул. Иван Вазов 1
 • Данни за кореспонденция: гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Фердинандова 60, ет. 3
 • E-mail: info@insys.bg
 • Телефон.: (+359)890 962 222

Информация относно длъжностно лице по защита на личните данни

 • Адрес: гр. Бургас, ул. Иван Вазов 1
 • Имейл адрес: info@insys.bg
 • Телефон за контакт: (+359)890 962 222

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ИНСИС“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящия документ – Политика за личните данни е предназначен за регулиране на отношенията при обработката на лични данни м/у ИНСИС ООД, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, собственик на интернет страницата  https://insys.bg, наричана за краткост ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, и всеки един от ползвателите, за краткост ПОЛЗВАТЕЛ/И на Интернет страницата, във връзка с нейното ползване.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ, чрез интернет страницата обработва Вашите лични данни във връзка със своята дейност, а именно – предоставянето на услуги в сферата на графичния дизайн, уеб изработка на сайтове, магазини и мобилни приложения; дигитален маркетинг и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, както и във връзка с отправени от Вас запитвания за изготвяне и предоставяне на оферта за някоя от предлаганите от ИНСИС услуги и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на сайта;
 • Изпълнение на задълженията на ИНСИС по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ДОСТАВЧИКА;
 • За целите на легитимния интерес на ДОСТАВЧИКА.

*** Какво представлява обработването на лични данни – това е всяка дейност по събиране, съхранение, унищожаване, архивиране, изтриване, ограничаване, трансфериране на личните Ви данни.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл. 2. (1) ДОСТАВЧИКЪТ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор, както и за направени запитвания за изготвяне и предоставяне на оферти включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • изготвяне и предоставяне на оферти;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови услуги и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка;

(2) ДОСТАВЧИКЪТ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ДОСТАВЧИКЪТ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • Спазване на правата и задълженията на страните по сключен договор

Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. (1) ДОСТАВЧИКЪТ извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на предоставяни от ДОСТАВЧИКА услуги– целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с ползвател – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с ползвател и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до ползвателите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Изготвяне и изпращане на оферта – целта на тази дейност е администриране на процеса по изготвяне и изпращане на оферта въз основа на направено запитване

(2) ДОСТАВЧИКЪТ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, фирма,  телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на ползвателя; 2) Осъществяване на връзка с ползвателя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; за изготвена оферта, за сключване на договор за предоставяне на услуги/изработка
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ДОСТАВЧИКА и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за ползвателя в потребителския му акаунт.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ДОСТАВЧИКА и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни
 • Други данни, които ДОСТАВЧИКЪТ обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ДОСТАВЧИКЪТ събира данни за използвания IP адрес.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ДОСТАВЧИКА и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни
 1. ДОСТАВЧИКЪТ не събира и не обработва следните категории и видове лични данни:
 • Лични данни, които разкриват расов или етнически произход;
 • Лични данни, които разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от ДОСТАВЧИКЪТ от лицата, за които се отнасят.

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. За да научите повече натиснете ТУК

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ДОСТАВЧИКЪТ съхранява Вашите лични данни само доколкото и докогато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор м/у доставчик и позлвател, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Зсч., данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Р. България

Данните, които са предоставени на ДОСТАВЧИКА за използване за маркетингови цели, се пазят докато ползвателя не уведоми доставчика, че не желае повече да получава съответната информация.

След постигане на целите на обработката личните данни на ползвателите биват унищожени по надлежен ред.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 като например на доставчици на услуги, подизпълнители и други, единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за ползвателя от името на ДОСТАВИЧКА.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ДОСТАВЧИКА за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, отправено писмено до ДОСТАВЧИКА чрез посочения имейл адрес.

(2) ДОСТАВЧИКА запазва правото си да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Имате право да изисквате и получавате от ДОСТАВЧИКА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получавате достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие имате възможност да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ДОСТАВЧИКА.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие сте в правото да поискате от ДОСТАВЧИКА изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ДОСТАВЧИКЪТ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ДОСТАВЧИКА;

Изтриването на лични данни (“правото да бъдеш забравен“) се осъществява след отправено от Вас писмено искане, удостоверяване на самоличността лично, чрез представяне на документ за самоличност, в случай, че искането се входира в офис на Дружеството или чрез пълномощник, редовно и надлежно упълномощен с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа. В случай, че искането е отправено чрез имейл, ДОСТАВЧИКЪТ приема, че всяко искане, отправено от имейл, с който потребителят е регистриран в сайта на ДОСТАВЧИКА, е легитимно такова и изхожда от лицето,  на което този имейл адрес принадлежи.

 (2) Съгласно Регламент за защита на личните данни ДОСТАВЧИКА няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 (3) ДОСТАВЧИКЪТ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Съгласно Регламента за защита на личните данни, Вие имате право да изискате от ИНСИС ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ДОСТАВЧИКА да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ДОСТАВЧИКЪТ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ДОСТАВЧИКА имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11.  Вие можете да поискате от ДОСТАВЧИКА директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от ДОСТАВЧИКА да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ДОСТАВЧИКЪТ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ДОСТАВЧИКА, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако ДОСТАВЧИКЪТ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ДОСТАВЧИКЪТ Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да Ви уведомява, ако:

 • Дружеството е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Дружеството е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17Когато възлагате на ДОСТАВЧИКА да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ДОСТАВЧИКЪТ действа в качеството на обработващ личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни влиза с сила за потребителите на сайта от 01.06.2018 г.